DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartTechnisch onderwijsassistent nu ook schaal 8-functie mogelijk.

De Nederlandse regering wil dat de strikte scheiding tussen speciaal en gewoon onderwijs wordt opgeheven en dat gehandicapte leerlingen kunnen kiezen voor ondersteuning op de gewone school. Nu heb ik een vaste baan op een basisschool in Rotterdam. Inclusief Onderwijs is daartoe een van de sleutels. De AOb stuurde een uitvoerige brief aan de kamerfracties met kritische kanttekeningen.

Technisch onderwijsassistent nu ook schaal 8-functie mogelijk. De vraag is echter hoe ver wil men gaan en wanneer we het echt gaan merken. In de rubriek Onderwijs vindt u naast educatief materiaal ook veel informatie over onderwijs voor docenten, ouders en leerlingen. De spotjes worden geproduceerd door particuliere productiebedrijven en de begeleiding ervan ligt meestal in handen van de Dienst Publiek en Communicatie. Hierin wordt als uitgangspunt gekozen dat inclusief onderwijs eerder regel dan uitzondering zou moeten zijn. Maar er bleek meer behoefte aan een bijlesdocent wiskunde.

Onderwijsverandering begint met een visie; een visie die burgerrechten en de rechten van het kind respecteert. De vakken zijn interessant en ik doe veel ervaring op. Wat deze personen voornamelijk bindt is hun gemeenschappelijke interesse in kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle kinderen. De wildcard staat voor 0 of meer willekeurige tekens.

Voor speciaal onderwijs, maar dan op de gewone school. Als vereniging biedt zij ouders, scholen en opleidingen steun bij de concrete invulling van de christelijke identiteit. Onderwijspersoneel vindt klassenverkleining en salarisverhoging de belangrijkste prioriteiten bij investeringen in het onderwijs. Ik ben daarom na een jaar gestopt en heb een tijd thuis gezeten. Inclusief onderwijs zet zich niet af tegen speciaal onderwijs. Daarom heeft de sector vo van de AOb een internetforum opgezet.

Deze week wordt de onderwijsbegroting behandeld in de Tweede Kamer. Maar het belangrijkste is en blijft dat je van kinderen houdt. Iedere veertien dagen in het Onderwijsblad en nu gebundeld, de prachtige praktijkverhalen uit het basisonderwijs. Dat blijkt uit de enquête van de AOb die onder ruim 2400 mensen werd gehouden. De vraag wordt nu gesteld of dit ook voor het onderwijspersoneel geldt.