DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartTewerkstellings- en Opleidingsfonds voor arbeiders in de Metaalverwerkende Nijverheid.

Coordinatiecentrum voor opleidingen in de autosector. Familiehulp, een autonome vzw binnen het geheel van het ACW, is een dienst voor gezinszorg in Vlaanderen. Ze werken voornamelijk met laaggeschoolden en langdurig werklozen.

Centrum voor Innovatie en Opleidingen is een organsiatie met een rijke ervaring in advisering over leren en opleidingen. Deze organisatie ontwikkelt projecten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Leerde je je beroep al doende? Je kan je vakbekwaamheid nu zwart op wit bewijzen door een ervaringsbewijs te behalen. De Vlaamse Onderwijsraad is bevoegd om advies te geven, overleg te plegen over alle onderwijsmateries waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is. Bij faillisement of collectief ontslag wil het herplaatsingsfonds zo vlug mogelijk nieuwe kansen geven naar werk. Centrum voor volwassenen onderwijs Leuven en Landen.

Familiehulp leidt ook zelf mensen op zodat zij in de thuiszorgsector aan de slag kunnen. Ik nam al sollicitatietips door en volgde een cursus, maar de angst neemt alleen maar toe. Technopolis, het doe-centrum voor wetenschap en technologie. Thuis studeren in je eigen tempo met individuele begeleiding. Vragen over de arbeidsmarkt in het algemeen? Je kan terecht in onze gespecialiseerde bibliotheek. Tijdens het solliciteren, heb ik erg veel last van faalangst.