DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartUitstroom van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.

Administratief Onderwijs Uitstroom van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Realisatie van een Arbeidsmarktmodel voor de Traditionele Horeca. Vanzelfsprekend staan wij graag open voor suggesties die kunnen leiden tot verbetering van een memo uit de serie Sociaal memo. Ik heb dyslexie en op mijn huidige school krijg ik extra hulp. Een meta-studie naar de mogelijkheden om te komen tot bruikbare ramingsmodellen voor vraag naar en aanbod van medisch en tandheelkundige specialisten. De arbeidsmarkt in de welzijnssector in de regio Zuid-Holland.

Verloop van onderwijzers, zorgpersoneel en politiepersoneel uit de vier grote steden. Een aanzet tot realisatie van een arbeidsmarktmodel voor de traditionele horeca. De omvang van de te behandelen onderwerpen en de fysieke beperking van de memo-formule dwingen ons een persoonlijke en dus arbitraire keuze te maken. De arbeidsmarkt in de welzijnssector in Noord-Nederland. De arbeidsmarkt in de welzijnssector in Amsterdam, Limburg, Noord Nederland en Zeeland.

Lees de ervaringen van onze recruiters en kandidaten met totaljobs. De arbeidsmarkt in de sociale sector in de regio Rotterdam. De betaling geschiedt door middel van een acceptgiro.