DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartVan een Vlaams auteur die in het dagelijks leven onderwijzer is en lezingen geeft over het opvoeden van kinderen.

Kinderen Opvoeden Massa's kinderen verlaten tegenwoordig de basisschool zonder ooit een meester te hebben gezien. Een psychologie boek dat bijna iedere onderwerp behandeld. Sommige kinderen houden buitenshuis hun mond stijf dicht. Hoe meer iemand beveelt, des te meer komt de ander in opstand.

Over smaak valt behoorlijk te twisten, zeker door kinderen. Schema's waarbij de borstvoeding tot op de seconde in kaart wordt gebracht, zijn altijd verdacht. Wat hebben kinderen nodig op welke leeftijd? Wat is precies gezond? Karin Amstuz schreef er een boek over, en Marieke Henselmans ging na of het bruikbaar is. Ze wil dan niet meer slapen en huilt en schreeuwt de hele boel bij elkaar.

Consument en Veiligheid is een campagne gestart ter voorkoming van brandwonden bij kleine kinderen. Maar dan is het Frits te veel geworden en verzet hij zich tegen het schoolhoofd, die uiteindelijk letterlijk bezwijkt onder de mentale standvastigheid van Frits. De allernieuwste adviezen voor het veilig vervoeren van kleine kinderen, samengesteld in overleg met de Stichting Consument en Veiligheid.

Over het voorbereiden van kinderen op een ziekenhuisopname. Maar uiteindelijk valt het allemaal best mee, als je je beperkt tot datgene wat op jouw eigen situatie van toepassing is. Kinderen zijn van nature spontaan, speels, nieuwsgierig en vrolijk. Toch blijft het wel nodig om een oogje in het zeil te houden als hij aan de slag gaat. Maakt u zich zorgen over het gewicht van uw kinderen? WebWouters Eetdagboek kan u helpen.

Moet je als ouder kiezen tussen vrij opvoeden of autoritair opvoeden? Natuurlijk niet. Wilt u meewerken aan onze instandhouding? Word donateur. Goed geacteerd, mooi in beeld gebracht en voor kinderen volgens mij heel geloofwaardig. Het overbrengen van virussen is vrijwel uitgesloten.