DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartVeel ouders maken samen met hun kinderen samenvattingen van leerstof, overzichtlijsten of allerhande documenten aan welke de leerling kan helpen om de leerstof onder de knie te krijgen.

Veel ouders maken samen met hun kinderen samenvattingen van leerstof, overzichtlijsten of allerhande documenten aan welke de leerling kan helpen om de leerstof onder de knie te krijgen. De laatste nieuwe downloadversie van Teach leest ook Engelse woorden voor. Het systeem leent zich uitstekend voor samenwerking met anderen.

Wanneer en waar moet nog bepaald, dus alle suggesties zijn welkom. Maar de nota’s, schema’s, teksten op DigiFreinet kunnen een aanvulling of extra hulp zijn bij ziekte, iets niet goed kunnen noteren, verstrooid zijn…. Deze documenten worden soms uitgewisseld, maar soms meestal ook niet. Wij komen op regelmatige basis met een groepje samen, iedereen is welkom. Leerlingen moeten steeds studeren aan de hand van hun cursus. DigiFreinet is dus een privé-initiatief van individuele ouders, leerkrachten en leerlingen van verschillende Freinetscholen, hopelijk aangevuld met veel leerlingen.

Graag de school vermelden waar je als leerling, leerkracht of ouder aan verbonden bent. Veel werkwoordschema’s zijn aangepast aan de verschillende jaren en zijn ook aangevuld met oefeningen van Teach, zowel in het Frans, Engels en een beetje Spaans. Na een vergadering met enkele ouders en leerkrachten van enkele Gentse Freinetscholen werd geopteerd om een wiki op te zetten.