DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartVeel zaken lijken verwarrend voor kinderen met PDD-NOS.

Pdd Nos Men dient structuur aan te brengen in de tijd, de ruimte en de regels die men gebruikt. Veel kinderen raken overstuur wanneer er een verandering optreedt in hun vertrouwde omgeving. Dit heeft gevolgen voor de planning en organisatie van gedrag. Probeer vast te stellen wat de mogelijke oorzaak van dat veranderde gedrag is. Anti-oxidanten zijn natuurlijke stofjes, die het lichaam kunnen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van die ongebonden zuurstofatomen.

Een speciale groep van die polymere anti-oxidanten zijn de oligomere proanthocyanidines OPC's. Een extreme en zeer snelle manier van oxidatie noemen we een explosie. En dan de banaan! Soms onderschat, maar bananen zijn zeer gezond en voedzaam. Het kind zit te vast in zijn eigen belevingswereld. Vraag aan de leerkracht of deze extra wil opletten omdat in de klas de mogelijke verbeteringen vaak het snelst zullen opvallen. Probeer niet boos te worden maar leg geregeld uit welk gedrag je graag wilt zien. Rooibos-thee is bovendien zoet door de aanwezigheid van een natuurlijke zoetstof in de thee zelf, waardoor geen suiker hoeft te worden toegevoegd. Het komt bovendien voor in voedingsmiddelen zoals melk en vlees.

Tenslotte dient hier nog een laatste groep van symptomen te worden genoemd, de 'tics'. Ook carnitine is onderdeel van dat soort processen. Omdat carnitine een lichaamseigen stof is kan het zonder gevaar worden ingenomen. We willen op deze plaats toch enige informatie geven over het wijdverbreide misverstand dat rietsuiker gezonder zou zijn dan bietsuiker. En artsen die dat begrip soms wel hebben, maar soms alleen medicatie kunnen voorschrijven waar jij niet echt voorstander van bent. Verwoord de emoties van het kind agressie, angst, verdriet en geef daarmee erkenning en begrip. Spreek duidelijk af welk gedrag gewenst is en wanneer en help het kind de betreffende situatie te herkennen.

Ook de communicatie met het kind moet zo duidelijk mogelijk zijn. Van fenylalanine wordt soms gedacht dat het problemen oplevert. Gebruik hierbij ter ondersteuning bijvoorbeeld plaatjes of stickers op de bank. Maak goede afspraken over de manier waarop het kind aandacht mag vragen vinger opsteken bijvoorbeeld. Zelfs bij een kleine verandering in hun normale routine kunnen ze behoorlijk overstuur raken. De daadwerkelijke productie van spraak kan beperkt zijn. Bij ruwe rietsuiker is één stap van het zuiveringsproces overgeslagen en dat is de reden dat rietsuiker wat bruin van kleur is.

Al deze stofjes hebben we maar in minieme hoeveelheden in ons lichaam nodig. Een kind dat extra aandacht nodig heeft, terwijl de rest van het gezin daar natuurlijk ook behoefte aan heeft. Ze zullen hun ouders gewoonlijk niet door het huis volgen. Dit kan door een dieet samen te stellen zonder veel suiker en andere voedingsmiddelen, waarop de mogelijk illusionaire schimmel zou kunnen gedijen. Dus worden ook de kleinste haarvaten en vaatwanden in je hersenen bereikt. Maar ook twee kinderen die een placebo slikten vertoonden een duidelijke verbetering in hun gedrag. Geef het kind na ieder voltooid deeltaakje even een complimentje. Geef complimenten voor geslaagde sociale interactie. Pepernotenrecept met picto's, speelgoedtips voor kinderen met een visuele beperking, flipcharts voor het ACTIVboard en nog veel meer. Deze kinderen hebben tekortkomingen in hun sociale vaardigheden. Het is dus beslist geen eenvoudige taak waar men als ouders voor staat.