DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartVergelijk de foto met de bron Plattegrond schoolgebouw.

Lagere School Kent u iemand die daar op school heeft gezeten in de periode 1960-1969 of heeft u er zelf op gezeten meld u zich dan aan. Dit is de klas van Alex in 1956, gegroepeerd rond juffrouw Kleij. Nu selectie bij de middelbare school weer mag, is opeens iedereen wakker geworden. Met deze maatregel vervielen de wet op het lager onderwijs uit 1920 en de wet op het kleuteronderwijs uit 1955. Nu werd dit gemis enigszins gecompenseerd door de bestemmingen welke voor die schoolreisjes werden gekozen. Je lag bij godsdienstles steeds dwars in de bank.

Vergelijk de foto met de bron Plattegrond schoolgebouw. In dit digitale tijdperk is het aantal foto's van deze gebeurtenis vanzelfsprekend aanzienlijk groter. Want dat er vroeger geléérd moest worden, dat staat wel vast. Als er een beter programma is dan dat van de Knoppix3. Boekhandel en Uitgeverij Den Hertog is aangesloten bij de Koninklijke Vereniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels KVB.

De werkbladen zijn ingedeeld per spellingcategorie. Geeft de foto informatie over het interieur, zoals hoogte van de ruimten, toelating van licht enz. Decennialang heeft er niemand omgekeken naar het basisonderwijs. Daarbij stak hij en passant ook nog het nodige op aan kennis en kunde. Bovendien werd de leerplichtige leeftijd vervroegd van zes naar vijf jaar, met als leuze 'Vijf jaar moet, vier jaar mag'. Het systeem is stabiel en bij normaal gebruik loopt deze niet vast.

Het is vriendelijk voor diegene die de PC's beheert. Alex bracht vele uren van zijn jonge leven door op deze twee scholen.