DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan Ligthart



Voor de lerarenopleiding genieten dove studenten de voorkeur.

Leraar Opleiding Nederlands Elk jaar daarna wordt er een lesdag ingeleverd voor een stagedag. De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld. Ik heb zeker interessante dingen geleerd, de meeste colleges zijn in mijn ogen interessant behalce ICT. Als een project is afgelopen begin je aan een nieuw project. De Katholieke Hogeschool Limburg verzorgt bijvakken intercultureel onderwijs dus niet specifiek NT2. Mijn groep had overigens Grote Kerkstraat 212, het huis waar Mata Hari is opgegroeid.