DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartVoor de opvolging van BBT-decaan Wouter van Rossum is geen interne kandidaat gevonden.

De decaan is bevoegd tijdelijke adviescommissies in te stellen teneinde hem van advies te dienen. The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. De decaan alsmede de door hem met de uitoefening van bevoegdheden aangewezen personen verschaffen het College van Bestuur de gevraagde inlichtingen.

De stafmedewerkers ondersteunen de decaan van de faculteit. Dat betekent dat er ook buiten de deur wordt gekeken. De decaan bevordert openbaarheid en onderling overleg in de faculteit. Gymnasiast moet altijd 480 uur in vrije ruimte hebben. Het College van Bestuur benoemt de decaan voor een termijn van ten hoogste vijf jaren.

De decaan heeft het recht om een voordracht te doen aan het College voor Promoties voor het verlenen van een doctoraat honoris causa. De leerlingen gaan wel langer naar school, maar door het huiswerkarme onderwijs hoeven de leerlingen vrijwel nooit thuis meer tijd aan school te besteden. De decaan is voor de uitoefening van zijn bevoegdheden door of namens hem verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur.