DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartVoor de school waren vanmorgen al veel bloemen neergelegd.

Geweld Op School Geweld is een maatschappelijk fenomeen en veel problemen vind je terug in het domein van het onderwijs. Dat er meer geklaagd wordt wil trouwens niet zeggen dat scholen echt onveiliger worden. Vollenhoven de rollen en taken beschreven op die drie niveaus. Het kan namelijk ook zijn dat er gewoon sneller melding wordt gedaan. Volgens het ministerie van Onderwijs is de school een afspiegeling van de samenleving, dus is ook hier sprake van een toenemende verruwing. Leerlingen moeten wel het effect kennen van hun fouten. Het systeem maakt het mogelijk om een groene golf te veroorzaken op het moment dat het verkeer toeneemt. Het Technisch College staat bij de Onderwijsinspectie bekend als een goede school.

Mbo-opleidingen doen het een stuk beter dan de rest. Ze biedt speciaal lesmateriaal en mensen die kunnen inspringen als de vlam in de pan slaat. Eind maart bleek al dat deze scholen, in tegenstelling tot de andere opleidingen, juist steeds veiliger worden. Maar inderdaad als een malloot kwaads van zin is, dan hou je dat niet tegen. Jongeren hopen dat een volwassene voorspelt wat zij gaan doen. Het Duitse ijsberinnetje Flocke probeert haar eerste stapjes te zetten. Voor de school waren vanmorgen al veel bloemen neergelegd. Flocke werd zes weken geleden geboren in de dierentuin van Neurenberg.