DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartVoor havo en vwo zijn de profielen verschillend ingedeeld.

De begeleiding hiervoor start in het tweede kwartiel en wordt afgerond aan het eind van het jaar met de definitieve profielkeuze. Deze vakken zijn ingedeeld in vier verschillende profielen. In het derde leerjaar moeten de leerlingen een profielkeuze maken voor het vierde leerjaar. Hoeven, het startsein voor het Universum Programma. Voor havo en vwo zijn de profielen verschillend ingedeeld. Je school kan ervoor kiezen om niet alle vakken aan te bieden.

Zij worden per klas ingedeeld in tafelgroepen en zij krijgen per klas een mentor. Het vrije deel biedt je de ruimte om een eigen invulling aan jouw profiel te geven. Het profielwerkstuk maakt deel uit van het examendossier schoolexamen. Er moet nog besloten worden of het profielwerkstuk betrekking heeft op minimaal 2 vakken en of dat vakken uit het profieldeel moeten zijn. In de tweede fase ga je kiezen voor een aantal vakken waarin je eindexamen gaat doen. Ieder profiel heeft twee of drie verplichte vakken die kenmerkend zijn voor dit profiel.

Het keuze-examenvak mag je kiezen uit alle grote vakken die nog niet in je profiel ziten. Voorlopig is vastgesteld dat het profielwerkstuk betrekking heeft op één vak uit het vakkenpakket. Bij het profielwerkstuk ligt de nadruk op de algemene vaardigheden.

Het is nog niet precies bekend hoe het profielwerkstuk ingevuld gaat worden. Alles onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Een min of meer vast team van docenten en een onderwijsassistent zijn verantwoordelijk voor het onderwijsproces in de groep.

De leerlingen worden in het derde jaar geplaatst in een 3h of in een 3vwo klas. In dit systeem streven wij naar huiswerkarm onderwijs. Bovendien kun je in het vrije deel extra vakken opnemen waarmee je toegelaten wordt tot een gewenste vervolgopleiding.