DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartVoor het volgen van deze opleiding heb je geen vooropleiding nodig.

Voor het volgen van deze opleiding heb je geen vooropleiding nodig. Ter ondersteuning en stimulans draagt de bank bij met een donatie van 10. Een overzicht van de studieduur en de kosten per HAVO-vak vind je hier. De foto's geven een virtuele beleving van de speelse maar ook praktische huisvesting. Het centraal schriftelijk examen wordt afgenomen in mei en is identiek aan de op de scholen afgenomen centrale examens en vindt ook op hetzelfde moment plaats. Helikopters te ontwikkelen en leerlingen daarvoor op te leiden. Je kunt daarom examen doen in Frans 1 of Frans 1,2, waarbij Frans 1 een deel van het totale vak Frans 1,2 omvat. De precieze opbouw per vak kun je lezen in de vakinformatie die je van Informatie Beheer Groep ontvangt, nadat je je daar hebt aangemeld voor het examen. UniCollege hoopt op meer giften vanuit het bedrijfsleven. Het is een goede voorbereiding voor functies op het middenkaderniveau. Voorwaarde voor het verkrijgen van het diploma is tevens dat het profielwerkstuk als voldoende of goed is beoordeeld.

Je wilt flexibel studeren, maar je wilt ook de hoogste kwaliteit. Inschrijven of examen doen in Frans 2 is dus niet mogelijk. Je kunt aan bovenstaande informatie geen rechten ontlenen. Stap voor stap wordt naar het examenniveau toegewerkt.