DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartVooral jongere kinderen kunnen daarmee nog niet manipuleren.

Kinderen Leren Het is fijn als kinderen zich zelfstandig en veilig kunnen voortbewegen op het stalen ros. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld gebaren waarvan de betekenis per cultuur kan verschillen. In de auto kunt u taalspelletjes met de kinderen spelen. Stel je vraag of laat Postbank je klacht of probleem weten.

Zo leren ze met leuke spelletjes omgaan met geld en maken ze al jong kennis met een bank. Hiervoor zou hij verschillende manieren van spiegelen kunnen afwisselen. Deze observaties leren jou ook hoe je zelf de leiding in een gesprek over kunt nemen. Evenals de glimlach is veel lichaamstaal aangeboren.