DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartWe hebben gekozen voor de namen van hbo-scholen en ľopleidingen zoals vermeld in het croho-bestand van de ibgroep.

Hbo Scholen Er is afgesproken dat een HBO-opleiding verkort wordt met een jaar als je al een verwante MBO-opleiding achter de rug hebt. Elektronisch Leerdossier voortgezet onderwijs ELDvoELDvo is het project dat de standaard ontwikkelt voor de digitale uitwisseling van leergegevens ten behoeve van een doorlopende leerlijn in het onderwijs. Platform bvelerenHet Platform is een netwerk van scholen en voor scholen in het BVE-veld met als gemeenschappelijk punt het stimuleren en innoveren van optimale vormen van leren in diverse varianten. Op dit moment vindt een herziening van de basisvorming plaats. Ten eerste kun je aan een HBO-opleiding beginnen die verwant is aan de MBO-opleiding die je hebt afgerond.

Actuele berichten van de scholen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs in Zwolle. Alleen nog examenregeling met duidelijke omschrijving van rechten en plichten van instellingen en leerlingen. Scholen krijgen hebben meer ruimte om hun onderwijs in te richten en zodoende ruimte voor schoolprofilering. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de regionale voorrondes.

Leren Ondernemen kan op verschillende manieren ondersteuning bieden. Het ministerie en het Centrum voor Werk en Inkomen CWI stellen 1000 vouchers beschikbaar voor competentietests bij CWI. Met de graduate certificate business programma's verdien je je investering in no-time terug met behulp van gedegen academici, hands-on training en de praktijkkennis van onze ervaren instructeurs. Al negen jaar publiceren wij uittreksels op het Internet. Je krijgt, met andere woorden, vrijstelling voor 42 studiepunten.

Meer stageplaatsen bij gemeente en sportverenigingen. Je hebt dan namelijk recht op drie jaar prestatiebeurs en kunt daarna nog vier jaar geld lenen. Levensschool, zo noemden we ooit wel die vormingsinstituten waar werke. Het doel is zoveel mogelijk jongeren tijdens hun opleiding de mogelijkheid te bieden een ondernemende houding te ontwikkelen en hen te laten ervaren welke kansen en uitdagingen het ondernemerschap biedt. Het ministerie van onderwijs noemt het de tweede koninklijke route, en wil graag dat veel mensen hem volgen.

Stichting Jong Ondernemen is een non-profit organisatie. Daarmee is het binnen Nederland een van de sneller groeiende steden wat betreft het aantal inwoners en het aantal banen en heeft het een relatief hoog aantal studenten. Om de prestatiebeurs van het eerste jaar om te zetten in een gift moet je in het eerste jaar van je studie minstens 21 punten halen.