DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartWe willen je een overzicht geven van de internationale activiteiten die het Departement Lerarenopleiding organiseert en waaraan je als student kan deelnemen.

Lerarenopleiding We willen je een overzicht geven van de internationale activiteiten die het Departement Lerarenopleiding organiseert en waaraan je als student kan deelnemen. Je vorming als leraar eindigt echter niet na de laatste examens. Een pasfoto heb je niet meer nodig, deze wordt op het departement zelf gemaakt.

Onze opleiding voorziet een groot pakket van navormingen voor personeelsleden uit het basis-en secundair onderwijs en aanverwante diensten. Als leraar moet je in staat zijn, al dan niet onder begeleiding, je professionele deskundigheid te verruimen en te verdiepen tijdens je loopbaan. In tegenstelling tot vorige jaren behandelen we niet alleen de uitwisselingen in het kader van het ERASMUS-programma maar willen we je ook attent maken op andere mogelijk-heden en kansen.