DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartWe zijn een christelijke basisschool met ongeveer 130 kinderen, 10 leerkrachten, een remedial teacher, een vakleerkracht gymnastiek en twee conciërges (en een hoop enthousiaste, betrokken, ouders).

Christelijke Basisschool Werkend vanuit een christelijke levensovertuiging is De Wegwijzer een school waar kinderen centraal staan, waar in een warm pedagogisch klimaat kinderen tot hun recht komen. Hij groeide op in het katholieke geloof en bezocht scholen in Groningen, Münster en Hamm. De aanstelling van een verkeersouder loopt via de basisschool. Via bovenstaande linken kunt u van alles over onze school vinden. Ook in de manier waarop we het kind waarderen en beoordelen, steeds kijkend naar het unieke en eigene van elk kind apart en in het omgaan met elkaar, proberen we iets te laten zien en door te geven van wat Gods bedoeling is met de mensen.

Voor ouders die hun kind pas hebben opgegeven op onze school is de gids vaak een eerste kennismaking. Hierdoor is zekerheid verkregen dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school. Daar leren ze hoe ze zelf een homepage kunnen maken.

Met onze homepage bieden we de kinderen de mogelijkheid om werkstukjes, tekeningen, etc. De homepage is grotendeels opgebouwd uit informatie uit de Schoolgids van de C. Voor de gebruiker leerkracht en leerling moet de techniek niet zichtbaar zijn, hij of zij hoeft zich er niet mee te bemoeien.

Waarom? Sommige dingen zijn gewoon elke dag hetzelfde! Volg de link voor het filmpje. Wij zullen ze op deze weg met zorg en aandacht begeleiden. Voor de komende jaren zal gekozen worden voor een actievere aanpak, waarbij een beroep gedaan zal worden op alle bij de school betrokken geledingen. De techniek mag overigens nooit de motor tot vernieuwing van ons onderwijs zijn. Als u lid wilt worden, dan vragen wij u in te stemmen met grondslag en doel van de vereniging. Er is een bewuste keuze gemaakt voor een geleidelijke invoering.