DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartZe proberen zo kort mogelijk op het schoolplein te zijn.

Elementary School Er komen steeds meer signalen van scholen en jeugdhulpverleners van toenemend schoolverzuim door pesten via computer of mobieltje. Er werd ook meer gepest via internet en per mobiele telefoon. Zij zijn niet alleen de groep met de grootste kans om continue gepest te worden, maar ook de groep met de laagste schoolbeleving.

Wim zit op een technische hogeschool want hij wil ingenieur worden. Vooral de kinderen die frequent worden gepest en die weinig vrienden hebben, behoeven individuele hulp. Ze proberen zo kort mogelijk op het schoolplein te zijn. Hij heeft oranje haren en zijn klasgenoten maakten hem daarmee om de haverklap belachelijk. Max 11 en Ingrid 11 uit groep 7 en Willemijn 8 uit groep 5 zijn enthousiast over hun nieuwe rol op school. Op zondag 22 oktober staat er een groot evenement gepland dat helemaal in het teken staat van het Oost Afrikaanse land Oeganda.

Het zijn dan ook de scholen die nu, aan het begin van het schooljaar, aan zet zijn om dit ernstige probleem aan te pakken, vindt hij. Ik heb een brood gekocht bij de bakker die op de hoek woont. Of de kinderen gaan bijvoorbeeld steeds heel laat naar school en zijn heel vroeg weer thuis. Het is heel erg moeilijk, zegt psycholoog Bob van der Meer, om als ouder te zien of je kind gepest wordt.