DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartZelfwerkzaamheid van de school staat hierbij centraal.

Online School De overheid wil dat ouders meepraten over "de maatschappelijke rol van de school en de betrokkenheid van ouders bij het leren". Meer in het teken van controle dan van positieve betrokkenheid. Klas overslaan, toets-gekte, combinatieklassen, overblijven, schoolreisjes, luizen.

Initiatieven voor een brede buurtschool worden toegejuicht. Zonder investeringen in software of langdurige trainingen. Zelfwerkzaamheid van de school staat hierbij centraal. Doorkleuteren betekent in feite 'blijven zitten', met alle gevolgen van dien. Voor de vroegtijdige signalering van problemen is meer geld nodig en uitbreiding van betaalbare kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang van hoge kwaliteit. Scholen moeten daarom zoveel mogelijk autonomie krijgen. Massa's kinderen verlaten tegenwoordig de basisschool zonder ooit een meester te hebben gezien. Kees Beekmans gaf les op een zwarte praktijkschool, en schreef daar een mooi boek over. Als ouders dat niet kunnen, moet de samenleving hen ondersteunen. De samenleving en de overheid zorgen voor veiligheid, door jongeren goed in de gaten te houden, maar ook door goed naar hen te luisteren en hen te beschermen tegen volwassenen.

Een goede school biedt haar medewerkers de kans hun talenten te gebruiken en ontwikkelen. Ouders moeten hun kinderen aandacht en liefde geven om crimineel gedrag te voorkomen. Kees Beekmans geeft les op een zwarte praktijkschool, en schreef daar een mooi boek over. In ieder geval zou er ook met de leerlingen gepraat moeten worden over hun internetgedrag in het algemeen. Extra middelen voor kinderen die niet goed kunnen meekomen achterstanden. Opvoedingsondersteuning moet een vast onderdeel worden van het welzijnswerk. Volgens sommige mensen kan de Cito-toets het beste worden afgeschaft, omdat hij steeds meer gebruikt wordt als reclame-instrument voor scholen.

Opvoeding staat in de politiek eerder in het teken van het signaleren en monitoren van afwijkingen, dan van het ontwikkelen en ondersteunen van individuele talenten. Het onderwijs moet zich kunnen ontwikkelen van confectie naar maatwerk. Wordt uw kind nog dit jaar 6 tussen 1 oktober en 31 december, en zit het niet in groep 3? Dan is het blijven zitten in een van de kleutergroepen. De Cito-toets doet veel kinderen te kort in hun mogelijkheden om naar het voortgezet onderwijs te gaan, aldus docent Kasper de Beer. Verzelfstandiging van scholen is nodig en minder schaalvergroting. Justine Pardoen beschrijft hoe het werkt of niet werkt en wat u thuis kunt doen. Hoe handhaaf je je als homoseksuele leraar op een MBO, die steeds steeds meer allochtone leerlingen krijgt? Peter van Maaren schreef een boek over zijn ervaringen. Welke gegevens verhuizen er mee naar de brugklas? Miriam Lavell voegde een nieuw hoofdstuk toe aan ons dossier. Wat doen we daaraan? Lezerspeiling, forumdiscussie en surftips.