DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartZes in dyslexie gespecialiseerde instituten blijken de vereiste kwaliteit en doelmatigheid te kunnen garanderen.

Dyslexie De combinatie van deze twee problemen maakt dat veel taken voor iemand met dyslexie moeilijk uit te voeren zijn. Bij volwassenen kunnen deze criteria meestal niet objectief worden vastgesteld, bij gebrek aan genormeerde testmiddelen. Daaraan moet voldaan zijn om te kunnen spreken van dyslexie. Tenslotte is het letterlijk en in de juiste volgorde onthouden van klanken, woorden of zinnen vaak een probleem auditief geheugen. Mensen die geen dyslexie hebben kunnen vrij gemakkelijk een handeling bijv. Soms is er wel sprake van een minimale vooruitgang.

Mensen met dyslexie hebben grote moeite met het automatiseren van vaardigheden. Op dit moment is een folder met algemene informatie beschikbaar. Zes in dyslexie gespecialiseerde instituten blijken de vereiste kwaliteit en doelmatigheid te kunnen garanderen. Dit om te bekijken of vergoedingen in de toekomst mogelijk zijn.

Mensen met dyslexie leren op een andere manier dan mensen zonder dyslexie. Dyslectici zien vaak snel hoe iets bijvoorbeeld een gebouw of een wiskundig probleem is opgebouwd, hoe het in elkaar zit. Overigens is Stein niet van mening dat zijn therapie de dyslexie geneest.

Deze maand ligt een bril tegen dyslexie in de schappen. Deze kalender gaat over alles wat met taal te maken heeft en is speciaal gemaakt voor kinderen vanaf ongeveer acht jaar. Zoals blijkt uit de criteria voor dyslexie, is het voor de onderkennende diagnose dyslexie in principe niet belangrijk of iemand ook nog andere problemen heeft.

Ze weten dan toch hoe dat voorwerp er van andere kanten uit zal zien. Het lezen gaat niet automatisch, evenmin als het schrijven. De staatssecretaris heeft laten weten dat er geen geld beschikbaar is voor een dergelijke regeling.