DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartZest Software onderhoudt de Nederlandse vertalingen van Plone.

Nederlands Vertalingen Deze teksten en vertalingen staan ook in het programmaboekje, dat je bij het concert kunt kopen. Wij hebben een wet en naar die wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt. De Held uit Juda zegeviert machtigen beslist de strijd. De hogepriester dan vroeg Jezus naar zijn discipelen en naar zijn leer. Het is ons niet geoorloofd iemand ter dood te brengen. Zij dan namen Jezus en voerden hem heen, en Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde Schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgota. De vertaling volgt binnenkort als het goed is, zoals in het bericht dat van gisteren is vermeld staat.

Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben; denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. En het was vroeg in de morgen; doch zelf gingen zij het gerechtsgebouw niet binnen, om zich niet te verontreinigen, maar het Pascha te kunnen eten. Lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wes er sein soll. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort maar mijn stem.

Indien gii deze loslaat, zijt gij geen vriend van de keizer; een ieder, die zich koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Daarop herinnerde Petrus zich de woorden van Jezus en ging naar buiten en weende bitter.