DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartZijn of haar eigen weblog is een eigen plek op internet, waar je als leerkracht niet al te veel invulling.

Leerkracht Zijn of haar eigen weblog is een eigen plek op internet, waar je als leerkracht niet al te veel invulling. Dit is volgens Farrell de meest uitdagende en interessante toepassing van weblogs. De Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland zet zich als beroepsvereniging ondermeer in voor de vakbekwaamheid van de leden-docenten. De leerlingen moesten dezelfde situaties beoordelen, en moesten daarnaast van zichzelf aangeven of ze zichzelf een pester, een slachtoffer of een buitenstaander van pestsituaties vinden.

Leerkrachten proberen dit op te lossen met stickers of overzethoesjes. Door studenten als onderdeel van een vak een weblog te laten bijhouden over het onderwerp, worden ze gedwongen hun gedachten duidelijk onder woorden te brengen. Gerichte aandacht voor kwalitatief hoogwaardige interactie tussen leerkracht en leerlingen kan belangrijke voorwaarden scheppen voor de taalontwikkeling van taalzwakke leerlingen.

Een klassenlog, gemaakt en in beheer bij de leerkracht heeft met name een informerende functie. Raadpleeg uw systeembeheerder, voordat u de patch uitvoert. Voor een echt gezamenlijk edublog van leerkracht en leerlingen moeten we naar BelgiŽ. De school bestaat 7 jaar en is gehuisvest in een schitterend gebouw.

Een interessante korte video over de toepassing van de weblogs in het middelbaar onderwijs laat zowel leerkrachten als studenten aan het woord komen. De geschatte inspanning van het Etoc is afhankelijk van het gekozen traject en varieert van 4 tot 12 dagdelen. Een weblog biedt kansen tot schrijven van kleine teksten en is een uitstekende oefening, vooral voor wie niet zo schrijfvaardig is en voor degenen die dat wel zijn, er in praktisch opzicht uitgebreid mee te oefenen. Deze vacature staat in het kader van de interne mobiliteit uitsluitend open voor personeel in vaste dienst van ons bestuur.