DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartScholen in Nederland

Elke dag gaan meer dan anderhalf miljoen kinderen naar de basisschool of het speciaal onderwijs: dat is bijna 1 op de 10 inwoners. In het primair onderwijs zetten kinderen hun eerste stap in het leren op school. Ze leren rekenen en schrijven, omgaan met elkaar en ze worden uitgedaagd en geprikkeld.

In Nederland zijn er zo'n 7000 basisscholen. Die geven basisonderwijs. Dat is bedoeld voor alle kinderen vanaf vier jaar tot ongeveer twaalf jaar. Op sommige scholen zitten kinderen van verschillende leeftijden in één groep bij elkaar. Andere scholen plaatsen kinderen met hetzelfde ontwikkelingsniveau in één groep. In elk geval houden scholen rekening met verschillen tussen kinderen.

Informatie over een school staat in de schoolgids. Elke school heeft zo'n gids. Er staat in welke doelen een school nastreeft en welke resultaten ze daarmee heeft geboekt. Ook vertelt een school wat ze doet met de ouderbijdrage en wat de rechten en plichten zijn van leerlingen en ouders. In de schoolgids staat verder wat voor extra zorg een school besteedt aan kinderen met een handicap of aan leerlingen met leermoeilijkheden of gedragsproblemen.

Hier vindt u de Nederlandse Scholen database waar u gemakkelijk kunt zoeken op scholen, en door kunt klikken naar de website van de school.